Buhalterinė apskaita – dvi kryptys

apskaitaLietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme pateiktas buhalterinės apskaitos apibrėžimas skamba taip: „Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau–finansinės ataskaitos) sudaryti.” Buhalterija yra svarbi ne tik kaip ataskaitų generavimo priemonė, tačiau kaip ir būtinybė suvokti įmonės veiklos statusas duotuoju momentu bei padeda priimti sprendimus.

Buhalterinė apskaita išsiskiria į dvi kryptis: finansinę apskaitą ir vadybos bei kaštų apskaitą. Tai reiškia į tuos pačius finansinius duomenis galima pažvelgti dviem skirtingais kampais.

Kasdieninėje veikloje naudojamos vadybos ir kaštų apskaitos priemonės, kurios leidžia matyti įmonės veiklos rodiklius konkrečiu momentu ir taip atsakingi asmenys gali priimti reikiamus einamiesiems sprendimams priimti. Tvarkingai vedama buhalterija yra geriausia priemonė matyti kuomet įmonę ištinka sunkumai, kuomet yra veiklos pakilimas ir pan.

Tuo tarpu finansinė apskaita yra informacijos apie įmonės pasiekimus generavimas skirtas platesnei auditorijai: akcininkams, potencialiems investuotojams, kreditoriams, analitikams bei valstybės įstaigoms. Pavyzdžiui, visos deklaracijos VMI, Sodrai, Statistikos departamentui būtų laikomos finansinės apskaitos dalimi.

Tiek vadybos ir kaštų, tiek finansinė apskaita yra svarbios įmonės vystymuisi ir klestėjimui. Tačiau vadybos apskaita nukenčia dažniausiai, nes dėl laiko stokos koncentruojamasi į finansines ataskaitas skiriamas valstybinėms institucijoms, o kasdieninėje veikloje sprendimai priimami ne remiantis finansiniais rodikliais, o labiau nuojauta. To reikėtų vengti skiriant daugiau lėšų ir resursų tinkamam buhalterinės apskaitos vedimui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s